Монархистички Фронт

Монархистички фронт кабинета ЊКВ Принца Владимира Карађорђевића је политички покрет настао 2020. године са основном идејом подизања рада кабинета ЊКВ Принца Владимира на друштвено и политички ангажованији ниво.

Најважније програмске одреднице Монархистичког Фронта су:

Суверенизам

Монархистички Фронт сматра да је монетарни, економски и политички суверенитет државе основни предуслов њеног развоја. Живимо у време у коме неолиберални инструмент „над-државе“ отима делове суверенитета држава. Основни мотив у овом процесу је наметања хегемоније од стране неолибералне економске и банкарске мултинационале. Најактивнији облици „над-државе“ који узурппирају део суверенитета и независности  Србије су Европска Унија, ММФ, СТО. Монархистички Фронт се залаже за постизање пуног суверенитета и независности Србије кроз низ мера на различитим нивоима – од законске регулативе, преко економске стратегије развоја домаће привреде, све до политичке оријентације у овом смеру.

Традиционализам

Монархистички Фронт сматра да је потребно засновати државу и целокупан друштвени контекст на неком трансценденталном – вишем начелу. Једино начело које не би било краткорочног карактера је емпиријски потврђени појам традиције која произилази из колективног искуства и историје нашег народа. Традиционализам као друштвено ангажована позиција представља суштинску супротност апотеози иманенције коју нам намеће неолиберализам у свом тврдоглавом настојању да како човека, тако и целокупно друштво, сведе искључиво на задовољавање животињских нагона, конзумеризам и хедонизам.

Монархизам

Монархистички Фронт сматра да је монархија једини ваљан и емпиријски потврђен облик државе. У конкретном случају државе Србије, једина два идејна или идеолошка обрасца који нису увезени са Запада су монархија и традиција. Стога би основни предуслов развоја  Србије требало да буде заснован на ова два идејна обрасца. Монархистички Фронт се у формалном смислу залаже за уставну реформу и обнову краљевине на основу делова Септембарског устава из 1931, прилагођених савременим околностима. Ово се пре свега односи на дводомни парламент. Такође се залажемо за директно територијално народно представништво како би се паразитирање политичких странака на државном организму свело на најмању меру.

Саборност

Монархистички Фронт сматра да је републикански поредак синоним за латентно стање анархије. Република не ствара стабилно друштвено стање већ у свом коначном исходу води ка разједињености, разорености друштвеног организма и стању конфликта. Неопходан је фактор очувања стабилности државе и задржавања смера кретања у складу са државним и националним интересима. Сматрамо да је најпоузданији фактор у овом погледу монархија и Краљ као неко ко не учествује у дневној политици али представља ауторитет који је предуслов стабилности државе и целокупног друштвеног организма.

Заштита радног човека

Монархистички Фронт се залаже за увођење законске регулативе која не би, као од 2000. до сада, заступала интерес искључиво послодавца и страног „инвеститора“, већ би пре свега била усмерена на очување суштинских права радног човека. Од 2000, на овамо смо на жалост сведоци пораста хроничног сиромаштва које је, како у Србији, тако и глобално, директна последица дивљања неолибералног економског модела. Владе већине држава у свету више не заступају интересе својих грађана, већ су сведене на аутоколонијалне управе крупног капитала са једином функцијом да буду кербери крупног капитала. Ово је неопходно спречити низом конкретних законских мера.

 

Прочитајте програм Монархистичког фронта кликом на линк:

ПРОГРАМ МОНАРХИСТИЧКОГ ФРОНТА